Bản đồ

Lotte Center Hà Nội – 54 Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.